KONVERENTS
MUUTUV KOOLIRUUM
10.05.2018 KUMUauditooriumis

Konverentsi otseülekannet on võimalik jälgida Postimehe veebist ja EALi Facebooki lehelt.


ESINEJAD:


Vesa Humalisto
Soome Arhitektide Liidu (SAFA) liige, Soome Arhitektuuribüroode Liidu juhatuse liige ning arhitektuuribüroo Serum Architects üks asutajaid. Aastaid kuulunud SAFA arhitektuurivõistluste komitee juhatusse.


Anna Kristín Sigurðardóttir
Islandi Ülikooli Pedagoogikakooli haridusjuhtimise ja kooliarenduse abiprofessor. Töötanud ka kooliõpetaja, nõustaja ja omavalitsusametnikuna. Tal on pikaajaline kogemus koolide füüsilise õpikeskkonna, arenduskoostöö ja teadustöö valdkonnas. Oma kirjutistes keskendub peamiselt poliitika, ruumi ja hariduspraktika seostele.


Kaisa Nuikkinen
Oli aastail 1991–2015 Helsingi Haridusameti peaarhitekt, vastutades uute koolide rajamise ja koolide laienduste eest; korraldas koostöös arhitektide ja pedagoogidega arhitektuurivõistlusi, jälgis nõustajate tegevust, koostas juhiseid ning hoolitses linna planeerimisel koolikruntide eest. Vaatleb koolihooneid nii arhitekti kui ka kasutaja (koolitöötajad, õpilased) vaatepunktist. Omandanud magistrikraadi arhitektuuri alal (Aalto Ülikooli Arhitektuurikool) ja filosoofiadoktori kraadi (Tampere Ülikooli Pedagoogikakool). Oma doktoritöös uuris koolihoonete seost õpilaste ja õpetajate heaoluga ning tegi ettepanekuid heaolu toetavate õpikeskkondade loomise kohta.


Mailis Reps
Haridus- ja teadusminister (ka 2005–2007, 2002–2003). Riigikogu liige aastail 2015–2016, 2011–2015, 2007–2011 ja 2003–2007. Valitud Tallinna Linnavolikogu liikmeks 2013., 2009. ja 2005. a ning Tartu Linnavolikogu liikmeks 2002. a. Oli 2000.–2009. a Euroopa õiguse ja rahvusvahelise õiguse lektor ning Riia Kõrgema Õigusteaduse Kooli rahvusvahelise ja võrdleva õiguse lektor, 2000.–2001. a Euroopa Komisjoni halduse ja personali peadirektoraadi koolitusosakonna stažöör. Lõpetanud Kalamazoo Kolledži (USA, sotsiaalteadused), Akadeemia Nordi (õigusteaduste bakalaureusekraad cum laude), Kesk-Euroopa Ülikooli (õigusteaduse magistrikraad cum laude) ja Maastrichti Ülikooli (Euroopa avalike suhete magistrikraad cum laude). Õpib Uppsala Ülikooli Euroopa õiguse doktoriõppes.


Pille Liblik
Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna asejuhataja. Tegeleb riiklike õppekavade arendamise ja rakendamise toetamisega ning koordineerib ministeeriumi kaasamis- ja kommunikatsioonialgatust Huvitav Kool (huvitavkool.ee). Huvitava Kooli üks keskseid teemasid on terviklik kooliruum, rõõm õppimisest ja õpetamisest ning koolielus osalemine. Rääkinud alates 2016. aastast kaasa Euroopa Komisjoni üldhariduspoliitika kujundamises ning koordineerinud Eesti osalemist OECD õppekavauuringus. Töötanud ka õpetaja ja õppejuhina (1990–2001) ning maavalitsuse haridusametnikuna (2001–2013).


Merike Kull
Tervise- ja liikumisteadlane, kes on tegelenud laste ja noorte terviseteemadega nii õppejõuna kui ka õpetajaraamatute ja õpikute autorina. Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi liikumislabori juhina arendab „Liikuma kutsuva kooli“ programmi tegevusi ning otsib lahendusi, mis aitaksid kaasa laste ja noorte liikumisrõõmu ülesleidmisele.


Mihkel Lees
Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi liikumislabori projektijuhina aitab kaasa uute koolide liitumisele „Liikuma kutsuva kooli“ programmiga. Selle algatas liikumislabor 2016. a sihiga töötada välja lahendusi, mis toetavad laste liikumist ning selle abil koolirõõmu ja õpilaste osalust oma koolipäeva kujundamisel. Aidanud töötada välja laste liikumisaktiivsust toetavaid meetmeid nii riigi- kui ka kohalikul tasandil.


Katrin Koov
Arhitekt ja Eesti Arhitektide Liidu president. Töötanud arhitektuuribüroos Kavakava, kus on kaasautorina kavandanud ühiskondlikke hooneid, sealhulgas haridusasutusi (Tartu Ülikooli Narva kolledž, Pärnu kesklinna koolide võimla, Kuressaare peremajad, Randvere Kooli maastikukujundus). Õpetab Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonnas ja Arhitektuurikoolis (MTÜ Ruumiharidus). Kirjutanud artikleid ja toimetanud arhitektuuriajakirja Maja.


Joonas Hellerma
Kultuuri- ja teleajakirjanik. Juhib ETV2 iganädalast kultuuriteemalist vestlussaadet „Plekktrumm“.


Andro Mänd
Eesti Arhitektide Liidu asepresident. Töötanud Eesti juhtivates arhitektuuribüroodes 3+1, Kavakava ja Salto. Osalenud mitme haridusasutuse (nt Tartu Ülikooli Narva kolledž, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Pärnu loodushariduskeskus, Eesti Rahvusvaheline Kool, Viljandi Riigigümnaasium, Rapla Riigigümnaasium) projekteerimises, andnud üliõpilastele loenguid ja juhendanud arhitektuuriga seotud töötube. Õpetab gümnaasiumis joonestamist ja nüüdisarhitektuuri. Korraldanud mitmel aastal arvamusfestivali linnaruumi ja arhitektuuri arutelulava. Lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna, õppinud ka Washington Alexandria Architecture Centeris ja Bauhaus Universität Weimaris.


Mae Köömnemägi
Arhitekt ja aktiivse disaini entusiast, töötab arhitektuuribüroos molumba. Varem töötanud arhitektuuribüroodes KAOS ja Pluss. Eesti Kunstiakadeemia (EKA) arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialal kaitstud (2017) magistritöös „Mõtestades aktiivsusarhitektuuri“ uuris liikumist inspireerivaid ruume ajastul, mil istumisest on saamas üleilmne terviserisk. Juhendas samal teemal koos Tartu Ülikooli liikumislaboriga „Aktiivsusruumi“ töötuba EKAs, et innustada looma põnevaid ja mängulist liikumist toetavaid ruume. Ülikoolipraktika sooritas Norra arhitektuuribüroos Helen&Hard, mis tegeleb uuendusliku puitarhitektuuri ja jätkusuutliku disainiga.


Liina Põld
Haapsalu aselinnapea hariduse ja kultuuri alal. Tegelenud kooliruumi teemaga viimased neli aastat, kui Haapsalus alustati koolivõrgu korrastamist ja uue põhikoolihoone ehitamise kavandamist. Läbinud Haridus- ja Teadusministeeriumi koolijuhtide järelkasvu koolitusprogrammi (2015/2016), mille käigus tutvus muu hulgas koolikeskkondadega nii Eestis kui ka Inglismaal. Uurinud muutunud õpikäsituse rakendamiseks sobiva ruumi kujundamise võimalusi ja parimaid praktikaid (nt individualiseeritud, koostöine ja praktiline õpe) maailmas ning püüdnud neist lähtuda Haapsalu põhikooli hanke koostamisel.


Grete Arro
Kaitsnud psühholoogia alal doktorikraadi. Alates 2006. aastast töötanud nii Tallinna Ülikoolis kui ka Tartu Ülikoolis suuremahuliste haridusuuringute meeskondades teadurina, uurides arengut ja õppimist. Erialase elu õhinapõhisemas osas keskendub keskkonnapsühholoogia teemadele, mille põimumine haridusteemadega võib anda üllatavaid ja tulemuslikke seoseid.


Kalle Komissarov
Arhitekt, EAL asepresident. Räägib kooli arhitektuurivõistluse korraldamise mõttest ja kasust.
Timo Aarmaa
RKAS arendusdirektor. Räägib koolide projekteerimishangete korraldamisest RKAS-i näidete pinnalt.


Eesti arhitektide liit Haridus- ja teadusministeerium